Lyssna

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på barnkonventionen och kämpar för att barn ska kunna göra sina röster hörda och få inflytande över sin situation.

Rädda Barnen erbjuder flera material för skolan. På sajten "Livets lotteri" kan besökaren lära sig om villkoren för världens barn. Sajten är interaktiv och innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt. Barnens världskarta är en annan interaktiv sajt som visar på förekomsten av våld mot barn i världen och hur arbetet gått framåt sedan Sverige som första land införde lag mot aga 1979. Stopp! Min kropp! handlar om hur man kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Johannesburg Stories är ett samarbete med UR om jämställdhet, normer och könsroller som består av fyra personliga historier och en längre dokumentär. 

Rädda Barnen producerar också en podd om internationella frågor där du möter unga i olika delar av världen. Avsnitten handlar om frågor som klimatkrisen, migration, HBTQ och så vidare och passar bra för elever att lyssna på och  diskutera i klassrummet.

Livets lotteri

Barnens världskarta

Stopp! Min kropp!

Johannesburg Stories (fyra historier)

Johannesburg Stories (längre dokumentär)

Barnkonventionen

Rädda Barnens podd