Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på barnkonventionen och kämpar för att barn ska kunna göra sina röster hörda och få inflytande över sin situation.

Rädda Barnen erbjuder flera material för skolan. På sajten "Livets lotteri" kan besökaren lära sig om villkoren för världens barn. Sajten är interaktiv och innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt. Barnens världskarta är en annan interaktiv sajt som visar på förekomsten av våld mot barn i världen och hur arbetet gått framåt sedan Sverige som första land införde lag mot aga 1979.

Livets lotteri

Barnens världskarta

Barnkonventionen

Stopp! Min kropp!