Lyssna

Rafiki är ett verktyg för lärare som vill ta upp värdefrågor och mänskliga rättigheter i klassrummet.

Med barnkonventionen och globala målen i fokus ger Rafiki möjlighet till kunskap om vardagen för barn i andra länder. Materialet riktar sig till årskurs 2-6 och omfattar personliga berättelser, bilder och filmer som på ett enkelt sätt visar på likheter mellan människor, trots ojämlika levnadsvillkor.

Rafiki drivs av Erikshjälpen och Individuell människohjälp (IM).

Rafiki