Lyssna

Genom Sida alumni kan studenter som nyligen kommit hem från fältstudier eller praktik i ett låg- eller medelinkomstland föreläsa på bland annat högstadie- och gymnasieskolor. De har alla olika kunskap och erfarenhet, är duktiga på att engagera och uppmuntrar eleverna till att vidga sina vyer, tänka kritiskt och vara nyfikna på världen. 

Alla alumner är utbildade i globala utvecklingsfrågor och interaktiva pedagogiska metoder. Föreläsningarna är gratis.

Just nu sker alla föreläsningar digitalt!

Mer information och möjlighet att boka en föreläsare finns på webbplatsen sidaalumni.se

Sida alumni