Lyssna

Skogen i skolan är en riksomfattande verksamhet som verkar för att öka kunskapen om och intresset för skog.

Skogen i skolan startade 1973 och är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogsintressenter. Deras främsta uppgift är att förklara sammanhang och öka förståelsen för Sveriges viktigaste sektor. Skogen i skolans pedagogiska idé bygger på att koppla samman teori och praktik med utomhuspedagogiken som redskap.

Skogslektioner är Skogen i skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Materialet är fyllt av fakta, filmer, interaktiva uppgifter och övningar. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten. För åk 4-6.

Skogslektioner