Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling

För lärare som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv.

Högskolan i Halmstad har tagit fram moduler om lärande för hållbar utveckling för lärare på högstadiet respektive gymnasiet som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv. Modulen vill belysa frågorna om varför vi behöver undervisning i hållbar utveckling, vad undervisningen ska innehålla och hur ska den organiseras.

Modulerna består av åtta delar vardera. I varje del har författarna identifierat ett problemområde att pröva och reflektera över didaktiskt. Hela materialet finns hos Skolverket på webbplatsen Lärportalen.

Modulen för högstadiet 

Modulen för gymnasiet