Lyssna

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

En av de stora frågorna inför framtiden gäller klimatet. För att bygga ett hållbart samhälle måste vi minska klimatpåverkan och samtidigt anpassa samhället till klimatet. Det är en utmaning vi behöver lära mer om. 

SMHI har tagit fram ett material som vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Det är främst tänkt att fungera som inspiration för lärare och elever.

Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning