Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt pedagogiskt forum där barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet är grunden för verksamheten.

För skolor erbjuder Spilloteket under 2020 ett kostnadsfritt material för lärare om hälsa och välmående i relation till den pågående pandemin.

Materialet omfattar 8 färdiga lektionsupplägg för förskoleklass och årskurs 1-6, med löpande handledning för lärare.

Corona och mål 3 F-3

Corona och mål 3 4-6