Lyssna

Svenska kyrkan kämpar genom sitt internationella arbete tillsammans med kyrkor och andra organisationer över hela världen för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

I arbetet med de globala målen har Svenska kyrkan valt att skapa ett material som berättar om demokratin, hur viktig den är och hur läget ser ut i världen idag. Materialet heter #friattförändra och omfattar även övningar där deltagarna får engagera sig och arbeta med sin egen förståelse kring demokratibegreppet och diskutera hur det ser ut för utsatta grupper ur ett jämställdhetsperspektiv.

#friattförändra