Lyssna

Programmet World’s Children’s Prize (WCP) utbildar och stärker barn så att de växer upp till medmänskliga ”changemakers” som vill bidra till förändring och står upp för allas lika värde, barns rättigheter och demokrati.

WCP-programmet baseras på upplevelser barn får genom att ta del av andra barns och barnrättshjältars livshistorier. Varje år nomineras tre barnrättshjältar till World’s Children’s Prize för barnets rättigheter. Mötet med hjältarna och barnen de kämpar för, på nätet och i tidningen Globen, väcker empati, engagemang och identifikation. Eleverna lär sig också om sina rättigheter, om demokrati och om de globala målen.

WCP-programmet avslutas med världsomröstningen Global Vote då eleverna röstar på sina barnrättshjältar och firar barnets rättigheter.

World's Children's Prize