Lyssna

Universitets- och högskolerådet (UHR)/Den globala skolan

UHR är en myndighet som bland annat främjar internationalisering i skolan och lärande för hållbar utveckling.

UHR:s program för internationellt samarbete och utbyte riktar sig till hela utbildningsområdet. För förskola, grundskola och gymnasium finns möjligheter att söka stöd för olika aktiviteter genom programmen Erasmus+, Nordplus, Atlas och Ettårsprogrammen.

UHR:s program för internationellt samarbete

Även Den globala skolan ingår i UHR. Vi erbjuder kompetensutveckling för lärare i lärande för hållbar utveckling och både samlar och producerar pedagogiskt material som handlar om hållbarhet. Här hittar du vårt eget material

Agenda 2030 och de globala målen på lätt svenska

Globala etiska dilemman

Tre dikter om klimatet

Övningar med koppling till globala målen (på lätt svenska)

Övningar för förskolan