Lyssna

United Nations Children's Fund (UNICEF) är världens ledande barnrättsorganisation.

I Sverige arbetar UNICEF för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas på alla samhällsnivåer. De erbjuder bland annat ett lektionsmaterial om de globala målen med tydlig koppling till barns rättigheter och skolkampanjen "Operation dagsverke" där pengarna som kommer in varje år går till ett speciellt ändamål.

Operation dagsverke

Material om barnkonventionen och de globala målen