Lyssna

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. I Sverige arbetar de med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor.

Du som är lärare kan använda Union to Unions informationsmaterial i din undervisning för att diskutera fackens roll och hur vi kan skapa schysta arbetsvillkor och hållbar utveckling genom organisering och konsumentmakt. Lärarhandledningar finns till flera av skrifterna.

Union to Unions utbildningskit