Lyssna

Genom Världen finns här möts vuxna sfi-studerande och elever i grundskolan och gymnasiet för kunskapsutbyten.

Världen finns här handlar om att arbeta med internationalisering på hemmaplan genom att låta barn och unga träffa vuxna som studerar sfi. På varldenfinnshar.se kan du som lärare få hjälp med att planera, förbereda, genomföra och följa upp träffar. I lektionsbanken finns färdiga upplägg för olika ämnen med arbetsgång, frågor att diskutera, förslag på aktiviteter, materialtips och koppling till kursmål.

Världen finns här erbjuder också hjälp med vägledning, tips och matchning skola-sfi.

Världen finns här