Lyssna

Världsbiblioteket lyfter fram information från medlemsföreningar i Solidaritetshuset i Stockholm.

Biblioteket driver också en portal för skönlitteratur – världslitteratur.se – och ett digitalt artikelarkiv – globalarkivet.

De samarbetar även med det nya förlaget Semafor, som bland annat ger ut tvåspråkig skönlitteratur med inriktning på målgruppen nyanlända ungdomar.

Världsbiblioteket