Lyssna

Världskulturmuseerna är en museimyndighet som omfattar Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Uppdraget är att visa och levandegöra världens kulturer.

Världskulturmuseerna erbjuder flera digitala skolprogram där skolklasser kan följa med en museipedagog på onlinevisning via Teams, Zoom eller någon annan likvärdig plattform. Programmet "Att bygga demokrati" är ett exempel. På webbplatsen finns också flera lärplattformar för självstudier, bland annat "Human nature" som handlar om hållbarhet, miljö och konsumtion.

Världskulturmuseerna "Skola och lärande online"