Under hösten 2019 arrangerade UHR:s verksamhet Den globala skolan fyra seminarier tillsammans med Skolverket. Turnén under våren 2020 är inställd. Vi återkommer till hösten!

Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar!

Hållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid. Fattigdomsbekämpning, klimat, jämställdhet och en god utbildning är exempel på några områden.

Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling

Skolverket har tagit fram kompetensutvecklande material som ger lärare på högstadiet och gymnasiet stöd i arbetet med att implementera och förstå vilka frågor och arbetssätt som ingår i lärande för hållbar utveckling. Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar utveckling innebär. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

  • Att använda demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
  • Att anlägga ett kritiska förhållningssätt i val av exempel, material och metoder.
  • Att reflektera kring värdegrunder.
  • Att belysa lokala och globala perspektiv.

Modulen "Hållbar utveckling"

Upplägg

Varje seminarium omfattar både föreläsningar och workshoppar. Deltagarna får möta experter på lärande för hållbar utveckling, lära sig mer om ämnets olika delar och om Skolverkets kompetensutvecklande material. Att få pröva övningar och sätta dem i sitt eget undervisningssammanhang ingår också.  

Seminariernas syfte

  • Att öka kunskaperna om lärande för hållbar utveckling och inspirera lärare till ett kollegialt lärande så att olika ämnesdiscipliner tillsammans kan utveckla undervisningen med stöd av Skolverkets moduler.
  • Att skolledare får inspiration till att utveckla skolans organisation så att den möjliggör ett ämnesövergripande arbete med hållbar utveckling.

Tillfällen 2020

Vi återkommer med nya datum.

 

UHR och Skolverket

Workshoppar