Gå till huvudinnehåll

Varje seminarium har en huvudtalare. Dessutom medverkar några av författarna till Skolverkets material om lärande för hållbar utveckling vid varje tillfälle.

Följande talare är huvudtalare:

Lisen Schultz Medverkande
Lisen Schultz är forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och ansvarig för SRC:s executive-program. Hon är även ledamot av Svenska Unescorådet och har mångårig erfarenhet av att föreläsa om de globala hållbarhetsutmaningarna och sätt att möta dem genom samarbete och ständigt lärande. Hennes forskning har framförallt bedrivits i Unescos biosfärområden, platser som utsetts till förebilder och levande experiment för hållbar utveckling. Medverkar i Stockholm och Lund.

 

John Holmberg Medverkande
John Holmberg har under de senaste tio åren arbetat som expert för Unesco i frågor som berör utbildningens roll för att säkerställa en hållbar framtid. Han är vice rektor vid Chalmers och driver Challange lab där studenter under sin utbildning förverkligar hållbara lösningar på komplexa utmaningar i samverkan med det omgivande samhället. Med sin internationella överblick förmedlar John Holmberg det han och forskningen menar är en framkomlig väg för utbildning att bidra till en global hållbar utveckling. Medverkar i Svenljunga.

 

Pella Thiel Medverkande
Pella Thiel är ekolog och arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intresserad är hon av systemskiftande idéer som påverkar hur vi ser på oss själva och världen. Pella Thiel har varit med och startat Omställningsnätverket, en gräsrotsrörelse för lokal hållbarhet, Lodyn, där hon arbetar med ekopsykologi och naturens rättigheter och End Ecocide Sverige, för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Medverkar i Luleå.