Gå till huvudinnehåll

Är du kunnig i didaktik och insatt i hållbarhetsfrågor? Vill du bli en av oss?

Den globala skolan arbetar med lärande för hållbar utveckling inom hela utbildningsområdet. Som regionansvarig arbetar du på konsultbasis med att regionalt arrangera fortbildning för pedagoger om lärande för hållbar utveckling, ofta tillsammans med utomstående aktörer. Stöd till skolledning, kommuner och andra huvudmän för att utveckla och integrera lärande för hållbar utveckling i utbildning ingår också i uppdraget. Agenda 2030 och de globala målen är centrala i alla arrangemang. Samtliga fortbildningsaktiviteter förväntas leda till skolutveckling. Verksamheten finansieras av Sida.

Vem är du?

Vi tror att du är väl förankrad i din region och har ett brett kontaktnät såväl inom skolan som inom civilsamhället och samhället i stort. Du har goda kunskaper om didaktik och hållbarhetsfrågor.

Mer information

Förfrågningsunderlaget för upphandlingen består av tio olika dokument. Om du snabbt vill bilda dig en uppfattning om vad uppdraget innebär kan du läsa ett utdrag ur avtalsdokumentet.

Utdrag ur avtalet

Hela förfrågningsunderlaget finns i upphandlingsverktyget Tendsign. Följ länken och skapa ett konto utan kostnad. Om du redan har ett konto loggar du in på det. Det är också bara här du kan ställa frågor om upphandlingen. 

Till Tendsign

Omfattning och ersättning

Uppdraget omfattar 1200 timmar/år under perioden 2020-2023. Ersättningen är 530 kronor/timme.

Lämna anbud

Du lämnar ditt anbud i Tendsign. Sista dag för att lämna ett anbud är 26 maj.