Gå till huvudinnehåll

I snart tjugo år har vi kunnat erbjuda fortbildning i lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium samt för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer.

Rösträtt

Syftet med Den globala skolan är att bidra till skolutveckling genom

  • insikt i globala frågor
  • möten med människor och kulturer
  • deltagaraktiva arbetssätt
  • kunskap om och tilllämpning av framgångsfaktorer för skolans arbete.

Att koppla lärande för hållbar utveckling till målen i läroplaner och styrdokument och presentera verktyg för att nå dem är en viktig del i arbetet. Vårt eget övergripande mål är att elever i den svenska skolan ska ha tillräcklig kunskap för att delta i den demokratiska processen, göra medvetna val och utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning, så att de i framtiden ska kunna arbeta för en hållbar värld.

Verksamheten finansieras av Sida. De flesta av våra arrangemang är avgiftsfria.

Målgrupper

Vår verksamhet vänder sig till

  • lärare alla kategorier
  • skolledare
  • kommunala beslutsfattare
  • politiker
  • lärarstudenter
  • utbildningssamordnare

Fokus på yrkesutbildning

2016 var yrkesutbildningens år. Den globala skolan fortsätter satsningen genom att arrangera flera seminarier om, med och för yrkesutbildning. Jobbar du med yrkesutbildning och vill veta mer om hur du kan utveckla det yrkesinriktade lärandet och integrera de globala målen i undervisningen? Hör av dig till oss!

Samarbetspartners

Den globala skolan har ofta en eller flera samarbetspartners när vi arrangerar en fortbildning. Det kan vara en kommun, en skola, civilsamhällets organisationer eller andra fristående aktörer. Vår ambition är att fördjupa och utveckla de kontakter vi har samtidigt som vi ständigt håller ögonen öppna för nya fruktbara samarbeten. Har du en idé om ett samarbete - kontakta oss!

Film

Det största av Den globala skolans seminarier kallas Skolan möter världen och arrangeras i maj varje år på Sida i Stockholm. Cirka 300 deltagare, främst pedagoger, möts då för att få veta mer om det senaste inom lärande för hållbar utveckling, hämta inspiration till den egna skolverksamheten och knyta kontakter.  Seminariet är välbesökt och lockar alltid namnkunniga medverkande med olika erfarenhet och utgångspunkt. I samband med Skolan möter världen 2016 producerade UHR en film om seminariet och om vad Den globala skolan kan bidra med.

Reportage

Här kan du läsa mer om Den globala skolans verksamhet: 

1+1=17. Ett samarbete mellan gymnasierna på Vackstanäs och Fryshuset.

Realistiskt att vara idealist. Intervju med folkrättsexperten Ove Bring

Såld på mänskliga rättigheter. Intervju med Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin

Uddevalla+hållbar utveckling=sant. Intervju med Kirsten Eriksson, rektor på Uddevalla gymnasieskola