Lovisa Fhager Havdelin är en flitig gästföreläsare på seminarier arrangerade av Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. Nyligen utsågs hon till generalsekreterare för Teskedsorden, en stiftelse för mångfald och tolerans som hon arbetat för i över fem år. Men hennes engagemang för hållbarhetsfrågor började långt tidigare.

- Mitt engagemang växte egentligen fram ur en tristess och det är något jag ofta tänker på – att du kan hitta något viktigt genom att ha tråkigt. Jag var bara åtta-nio år när jag i brist på annat började titta på riksdagsdebatter på TV. Jag minns särskilt Olof Johansson som var miljöminister då, han väckte mitt intresse för miljön och fick mig att inse att det finns möjlighet att påverka.

Från miljöfrågor till mänskliga rättigheter

Lovisa Fhager Havdelin bar med sig intresset för miljöfrågor. När hon kom upp i högstadiet i Helsingborg startade hon ett ekologiskt café på skolan långt innan ekologiskt blev hett och mer allmänt efterfrågat. Hon lyckades även få med sig en lokal kändis, tidningen Bamses grundare Rune Andréasson, som ställde upp med ekonomiskt stöd.

Som femtonåring gick Lovisa med i Amnesty och hennes engagemang förändrades.

- Jag kom in i MR-världen och blev helt såld på frågor om mänskliga rättigheter. Det passade mig bättre eftersom jag saknar den naturvetenskapliga kompetensen som behövs för att gå på djupet i miljöfrågorna. Jag hade också från uppväxten med mig en omtanke om andra genom min mamma som är psykoterapeut.

Teskedens betydelse

Efter en examen i statsvetenskap och mänskliga rättigheter och arbete för flera svenska och internationella organisationer landade Lovisa Fhager Havdelin i Teskedsorden. Stiftelsen grundades 2006 av Tidningen Vi som hämtade inspiration till verksamheten och själva namnet från den israeliske författaren Amos Oz och hans bok "Hur man botar en fanatiker". För Amos Oz är teskeden en symbol för handling. Hans liknelse om att släcka en eld med vatten från en tesked handlar om att det går att åstadkomma en förändring om människor går samman och alla bidrar med bara lite.

Tillsammans för månfald och tolerans

Stiftelsen Teskedsordens motto lyder "Tillsammans för mångfald och tolerans". Verksamheten grundar sig på en tro på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i och förståelse  och respekt för andra människor och deras livsvillkor. Projekten som Teskedsorden driver riktar sig i huvudsak till barn och unga. Att medverka vid fortbildningsevenemang som Den Globala Skolans seminarier är en viktig del i verksamheten. En annan är att ta fram material som skolor kostnadsfritt kan ta del av.

Pedagogiskt material

- Vi tror på upplevelsebaserat lärande och vill att det material vi tar fram ska uppmana till interaktion. Attityder förändras inte utan ansträngning så med ett passivt deltagande kommer man inte långt. Vi vill skapa dialog. Vi har också anammat populärkulturen och samarbetar med till exempel artisten Timbuktu och programledarna Filip och Fredrik. Ett annat signum är nutiden. Vi fokuserar på det som är aktuellt. Ett par exempel på material vi distribuerar är författaren Chimamanda Ngozi Adichies bok "Alla borde vara feminister" och filmen om det somaliska bandylandslaget i Borlänge - "Trevligt folk". För båda exemplen har vi tagit fram lärarhandledningar med fakta och tips på övningar.

 

Fotnot: Teskedsordens pedagogiska material finns på deras webbplats  under rubriken "För skolan".

www.teskedsorden.se