Lyssna

Karolina Sandahl Karolina Sandahl

Regionansvarig Den globala skolan och förstelärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Lång erfarenhet av svensk skola som skolledare, gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Särskilt intresserad av hållbarhetsfrågor och ämnesintegration, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och internationella samarbeten. Har utvecklat didaktiskt material kring frågor om klimat, konsumtion och hållbara städer för WWF, Konsumentverket och UNDP.

 

Mathias Demetriades Mathias Demetriades

Regionansvarig Den globala skolan och internationell samordnare i Nyköpings kommun där han också bor. Tidigare gymnasielärare i engelska, religion och svenska som andraspråk och utbildningsledare på Campus Nyköping med mera. Har författat pedagogiskt material för organisationer som FN-förbundet, Naturskydsföreningen och PLAN International och skrivit böcker och artiklar om lärande för hållbar utveckling.