Lyssna

Amela Fific Amela Fific

Regionansvarig Den globala skolan och gymnasielärare i historia, religion och svenska som andraspråk. Tidigare uppdragsledare inom vuxenutbildningen i Göteborg. Har hjärtat i mångfalds- och demokratifrågor och har arbetat i Afghanistan och Kosovo. Bosatt i Göteborg.

 

Anna Mogren Anna Mogren

Regionansvarig Den globala skolan, lärare inom naturvetenskapliga ämnen och filosofie doktor i biologi med inriktning mot didaktik. Forskar vid Karlstads universitet om skolors möjligheter att implementera hållbar utveckling i utbildning. Rådgivare i globala hållbarhetsfrågor. Bor på Kinnekulle i Götene kommun.