Lyssna

Musiken dunkar i högtalarna. Svettiga kroppar och gapskratt fyller den provisoriska scenen där ett antal tjejer från Norrköping och Åtvidaberg dansar tillsammans med ungdomar från Kenya. Föreställningen om mänskliga rättigheter har övergått i ett fantastiskt spontan-disko på barnfängelset i Kabete och nu exploderar samlingen i barfotafötter och rörelse.

Kenyanska och svenska danselever på gata i Nairobis utkant

Svenska och kenyanska danselever.

Besöket i Kabete är en av många höjdpunkter från en resa som jag (artikelförfattaren Magdalena Vogt, redaktionens anmärkning) gjorde med Pia Mucchiano och svenska danselever till Kenya 2017. Det var min första erfarenhet av Atlas partnerskap. För Pia Mucchiano var det en av många viktiga resor, som format både henne som danspedagog och de elever som hon rest med.

– Dansen är gränsöverskridande och suddar ut olikheter som klass, etnicitet och kön på ett häftigt sätt. Den skapar möten mellan människor, här och nu. Kommunikationen blir väldigt direkt och det är också något som många elever reflekterar över efter resorna, att gemenskapen med eleverna i Kenya blir så stark! berättar Pia Mucchiano, som är danslärare på De Geergymnasiet i Norrköping.

DGS Alla utbyten är bäst 4.jpg

Elevengagemanget är viktigt

Redan 2011 skickade Pia Mucchiano in en första ansökan till Atlas partnerskap från De Geergymnasiet och efter det har hon rest med elever till Kenya varje år. År de inte beviljats anslag har de själva ordnat med reskassan genom att sätta upp föreställningar och sälja fika till exempel.

– Ett starkt elevengagemang är en viktig nyckel till goda utbyten, säger Pia Mucchiano.

Hon betonar också vikten av ömsesidighet, av återbesöket, det vill säga att svenska elever också får ta emot kenyanska vänner i sina egna hem. Ofta är det  en erfarenhet som är lika avgörande som besöket i Kenya.

Beroende av kollegor, skolledning och goda nätverk

Förutom intresserade elever är ett engagerat kollegium också helt avgörande och Pia Mucchiano understryker vikten av ett starkt stöd från skolledningen och andra runtomkring.

– Jag har haft tur som haft flera positiva skolledare som också åkt med på resorna och verkligen förstått vad det handlar om. Och jag har också ett fint samarbete med många kollegor, framförallt på foto- och filminriktningen. Utbytena hade inte varit möjliga utan dem.

Stöd från Den globala skolan i kulturella möten

Även Den globala skolan har stöttat skolan på många olika sätt, genom uppmuntran och viktiga utbildningsdagar. I höstas deltog De Geergymnasiet till exempel i ett seminarium om olika etiska dilemman med fokus på situationer som kan dyka upp i internationella samarbetsprojekt med lärar- och elevutbyten.

– Det är oerhört spännande med kulturella utbyten, men det är också väldigt svårt. Därför är det viktigt att få stöd och hitta goda nätverk där man kan stötta och lära av varandra. Här har Den globala skolans regionansvarige också varit en viktig kontakt och resurs i frågor som rör lärande för hållbar utveckling, menar Pia Mucchiano.

Den egna uppväxtenDGS Alla utbyten är bäst 3.jpg

Men att driva internationella utbyten kräver också ett personligt engagemang och jag frågar Pia Mucchiano vad som motiverar henne.

– Jag tror att det handlar mycket om min egen barndom. Min mamma kommer från Italien och min pappa är svensk, så jag växte upp med dubbla kulturer och språk.

Pia Mucchianos mamma var dessutom sångerska och satte tidigt sin dotter i balettskola, kulturen och musiken fick hon med modersmjölken. Ofta kände hon sig annorlunda på den lilla svenska ort där de bodde. Men känslan av utanförskap har också gjort att Pia Mucchiano kunnat knyta an till andra människor som invandrat till Sverige och att hon haft ett starkt intresse för andra kulturer och en önskan att bygga gemenskap med människor från olika delar av världen.

– Dansen är också en plats där jag hittat en tillhörighet och samhörighet med andra människor som varit viktig för mig.

Från dansare till pedagog med intresse för Kenya

Valet att bli bli pedagog har dock inte alltid varit självklart. Efter Balettakademiens yrkesutbildning i Stockholm fick Pia Mucchiano jobb på Dramaten där hon bland annat jobbade med Ingmar Bergman. Därefter arbetade hon som yrkesdansare och koreograf under flera år.

– Jag ville skapa dans och stå på scenen, berättar hon.

Att hon blev lärare var inledningsvis en överlevnadsstrategi för att klara livet som ensamstående småbarnsmamma. Pia Mucchiano fick jobb på Hulebäcksgymnasiet i Göteborg och det var också därifrån som hon gjorde sin allra första resa med elever till Kenya 2002.

– Jag blev väldigt tagen av kenyanernas värme och hur de bjöd in oss med en sådan generositet. Det kanske är min italienska bakgrund, men jag kände mig genast väldigt hemma i den värmen.

Ett starkt möte

En upplevelse som gjorde extra starkt intryck på Pia Mucchiano var en dansföreställning i Mathare, ett av Nairobis slumområden.

– Det var fyra trummisar och tio dansare som skulle ha en föreställning för oss i ett trångt kontor utan tak. Det var första gången jag mötte en sådan enorm energi i dansen. Trots att vi visste att många av dem inte ätit ordentligt på flera dagar så dansade de med en sån glädje och kraft.

Nya perspektiv

Dansföreställningen fick dem alla att tänka till. I Göteborg klagade eleverna över att de blev trötta av att gå i trapporna upp till danslokalen, men mötet med dansarna i Mathare gav dem ett annat sätt att se.

– Jag kände då att jag behövde fortsätta ta med elever dit för att de skulle få  perspektiv på tillvaron, se likheterna och olikheterna, skapa viktiga möten och för att vi också skulle kunna dela med oss av andra saker som skulle kunna göra utbytena meningsfulla för alla parter.

DGS Alla utbyten är bäst 2.jpg

Alla utbyten är bäst!

20 år senare har Pia Mucchiano många turer till Kenya i bagaget och när jag frågar vilken av alla resor som hon själv tycker varit viktigast svarar hon tveklöst:

– Alla utbyten är bäst! De toppar varje år, på olika sätt. Men det eleverna genomgående lyfter är att de fått nya perspektiv och en ny tacksamhet.

Pia Mucchiano berättar också att hon har många elever som har fortsatt med globala studier och internationellt arbete efter de här resorna, istället för att satsa på en danskarriär. De internationella frågorna och solidariteten med människor i andra länder blir plötsligt viktigare än mycket annat i deras liv.

– Trots slitet och utmaningarna har jag aldrig ångrat något utbyte. Det har alltid varit värt det.

Text: Magdalena Vogt

Foto: Privat

DGS Alla utbyten är bäst 5.jpg