Lyssna

Det viktigaste är att samarbeta - och att våga misslyckas!

Emma Sjöberg är miljösamordnare i Helsingborg. Hon är NO-läraren som läste till miljövetare, och som nu arbetar på förvaltningsnivå. Tillsammans med engagerade pedagoger, rektorer och många andra, är Emma Sjöberg med och bidrar till att Helsingborgs stad ligger i framkant när det gäller lärande för hållbar utveckling.

Skolbarn demonstrerar för att rädda planeten

- Det viktigaste är att samarbeta – och att våga misslyckas! säger Emma Sjöberg.

Emma Sjöberg arbetade som NO-lärare i nästan 20 år och har alltid brunnit för miljöfrågorna. När hon avslutade sin miljövetarutbildning kändes det därför naturligt att ta en tjänst på skol- och fritidsförvaltningen.

- Här får jag kombinera mina intressen för pedagogik och miljöfrågor, säger hon.

Barnens engagemang är avgörande Emma Sjöberg

Vanligtvis handlar kommunal miljösamordning mycket om logistik och att följa upp miljömål vad gäller utsläpp och energiförbrukning etcetera på kortare sikt. Men genom att involvera barnen och ungdomarna blir arbetet mycket mer långsiktigt och hållbart.

- Jag hävdar med en dåres envishet att skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete måste fokusera mer på skolorna, säger Emma Sjöberg. Givetvis ska vi ha LED-lampor i salarna. Men det kanske är eleverna som ska byta ut lamporna, och samtidigt få chans att fundera kring varför det är viktigt hur vi använder energin. Det är helt avgörande att vi får med oss barnen och ungdomarna i hållbarhetsarbetet! 

Riktiga projekt

På Helsingborgs pedagogsajt där Emma Sjöberg initierat bloggen ”Tankar om hållbar utveckling”, går det att läsa om skolstrejker som pedagogisk möjlighet, hållbar stadsutveckling med barnen i centrum, återskaparglädje, hållbar klädkonsumtion och mycket mer. Listan av projekt är både lång och inspirerande. Det finns också en digital ”engagemangsakut”, som kopplar samman skolor, tjänstemän och företag.

- De skolor som verkligen lyckas med lärandet för hållbar utveckling är nästan alltid de som hittar kontakter utanför skolan: biodlaren som sätter upp bikupor på skolgården, eller tjänstemän och företag som vill samarbeta. Det är då det blir viktigt på riktigt, och det är då man orkar fortsätta, säger Emma Sjöberg.

Intresset för att arbeta tillsammans med skolorna omkring hållbarhetsfrågor i Helsingborg är stort och Emma Sjöberg menar att det varit förvånansvärt lätt att skapa nätverk. Det är många som vill vara med.

Kontakter mellan människor

Emma Sjöberg berättar vidare om ett förskoleområde som just påbörjat ett lokalt planeringsprojekt tillsammans med en landskapsarkitekt, tack vare kontakten de fått via engagemangsakuten.

- Lärande för hållbar utveckling handlar inte framförallt om att hitta nytt pedagogiskt material. Det som gör verklig skillnad är att skapa kontakter mellan människor som kan arbeta tillsammans.

Emma Sjöbergs engagemang är smittsamt och det är inte svårt att förstå att hon spelat en viktig roll för samordningen av hållbarhetsarbetet i Helsingborg.

Klimatsmart mat

Något som flera skolor engagerat sig i är att minska matsvinnet och göra maten mer klimatsmart. Skolledare, pedagoger och elever har arbetat tillsammans med kockar och matbutiker för att hitta lokala lösningar. Eleverna får till exempel gå och hämta svinn-mat och frukter till mellanmålet i mataffärerna och planera egna matsedlar.

En grundskola har övergått helt till vegetarisk mat och en förskola har minskat sin koldioxidekvivalent till 0,8 kg CO2e per inköpt kilo livsmedel, vilket är långt under vad WWF klassar som hållbart, berättar Emma Sjöberg. Föräldrar väljer nu aktivt att placera sina barn där, just på grund av maten.

Barn hjälper till i skolköket

Handlingskompetens och framtidsverkstad

Under 2020 har Helsingborg fokuserat särskilt på att stärka handlingskompetensen hos skolor och elever, bland annat genom ett samarbete med Den globala skolan kring Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling. Det är ett handlingsinriktat arbete och Emma Sjöberg hoppas att det på sikt ska bidra till att lärande för hållbar utveckling ska bli lika självklart som alla andra perspektiv i skolans värld. Skolorna har exempelvis haft ”framtidsverkstad” och tagit fram lokala handlingsplaner.

Miljöbästa kommunen – med utrymme för misslyckanden

- Helsingborg är en väldigt spännande kommun att arbeta i, menar Emma Sjöberg.

Även om målbilden är ambitiös så är styrningen tillitsbaserad och ger människor möjlighet testa och ta egna initiativ. Det finns stort utrymme att våga tänka nytt, vilket har visat sig vara ett vinnande koncept. 2020 blev Helsingborg Sveriges miljöbästa kommun för fjärde året i rad.

- Varje år delar kommunen faktiskt ut pris för ”årets misslyckande”. Det är också en viktig aspekt av lärande för hållbar utveckling, säger Emma Sjöberg. Vi måste testa nya lösningar om vi ska komma framåt, och då måste vi också tillåta oss att misslyckas. Jag tror att det är en väldigt viktig nyckel till framgång.

Text: Magdalena Vogt

Foton: Privat