Lyssna

På Condorens förskolor står skapandet i centrum och lärandet sker med hjälp av många estetiska språk. Att skapa utrymme i undervisningen för barnens fantasi och kreativitet, att ge dem luckor i vardagen för att skapa och våga tänka nya tankar – det är, enligt Mimmi Adolfsson, det viktigaste med hennes jobb som förskolornas ateljérista.

På Condorens förskolor står skapandet i centrum

På Condorens förskolor står skapandet i centrum. Foto: Magdalena Vogt

”Vad är det här?” ”Åh, så fin!” ”Är det riktiga diamanter?" Barnen på förskolan Kristallen trängs kring de färgsprakande glasburkarna fyllda med knappar, stenar och pärlor som står vackert uppradade på hyllan i ateljén. De undersöker den ena skatten efter den andra. Någon studerar en kompis genom ett gigantiskt förstoringsglas och en liten flicka har stoppat båda händerna i en stor låda med sand från Österlen. Hon låter sandkornen sila mellan fingrarna och skrattar.

Mimmi Adolfsson Vi träffas i det som kallas ”Stora ateljén”. Det är ett rum fullt av konstnärligt material, pastellkritor, penslar, tyger, papper och vackra bilder. Utanför finns ett växthus och en liten utegård. Lågmäld jazz strömmar ut ur högtalarna.

– Jag har världens bästa jobb! skrattar Mimmi Adolfsson, när hon visar runt.

Utvecklas som tänkare

– Många kanske tänker att jag är någon slags ”pysseltant”, men vi har mycket större ambitioner med det här arbetet än så. Det handlar om att förändra världen. Vi kommer aldrig att klara oss om vi bara lär barnen att göra som vi säger, de måste få lära sig att använda sin kreativitet och fantasi!

Demokrati, medmänsklighet och en syn på barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare är centrala värden på Condorens förskolor. Att de valt en kondor som symbol handlar om viljan att ge barnen starka vingar så att de kan flyga själva och ”fånga världen” – vilket också är förskolornas vision.    

– Det är jätteviktigt för oss att lyssna på varje barn, att vi lär tillsammans och utvecklas som självständiga tänkare, säger Mimmi Adolfsson. 

Förskolebarn

Social hållbarhet – inte bara ekologisk

Förskolor är generellt sett duktiga på att undervisa i ekologisk hållbarhet, menar Mimmi Adolfsson. De odlar, sopsorterar och arbetar med naturen och så vidare. Det gör man givetvis på Condorens förskolor också, men Mimmi Adolfsson lyfter även vikten av att arbeta med social hållbarhet. Här tror hon att förskolan som mötesplats är oerhört viktig.

– Det finns en enorm kraft i en plats där många människor möts, och jag är övertygad om att förskolan kan spela en jätteviktig roll för att stärka relationerna i närsamhället. Vi måste använda den kraften! 

Konsteftermiddagar

Sjöstjärna i fönsterInnan pandemin öppnade Mimmi Adolfsson upp för konsteftermiddagar en gång i månaden. Hon bjöd in vårdnadshavare och andra i barnens närhet att komma och skapa med barnen, utifrån olika teman. Under hösten utgick de från barnens olika rättigheter i barnkonventionen.

Nu när det inte går att mötas fysiskt planerar hon istället för ”Alla hjärtans dag på distans”, där de barn som vill delta får med sig en påse med konstmaterial hem, så att de kan delta via länk. Förutom att skapa utrymme för kreativitet och möten mellan barnen och deras familjer är syftet att knyta samman närsamhället och bygga relationer, som i sin tur förhoppningsvis kan leda till att människor träffas mer, hjälps åt, lånar varandras saker och kanske börjar samåka.

Den globala skolan

Från hösten 2020 samarbetar Condorens förskolor med Den globala skolan och de har haft ett par fortbildningsdagar tillsammans. I september var fokus på de globala målen och muntligt berättande. I december föreläste Martin Emtenäs för personalen om det ekologiska perspektivet och naturens betydelse.

– Det har varit oerhört uppskattat bland personalen. Föreläsningstillfällena gav oss inte bara verktyg för hur vi ska arbeta med barnen, de betydde också mycket för vår personliga utveckling!

Under vårterminen utvidgas samarbetet och Den globala skolan möter då Nackas alla kommunala rektorer. Mimmi  Adolfsson hoppas att det ska leda till att hållbarhetsarbetet ska kunna utvecklas ännu mer i kommunen.

Förskolebarn

Skapandet är avgörande

Tillbaka i ateljén fortsätter musiken mjukt ur högtalarna. Runt bordet sitter en handfull barn och målar mönster på glasburkar. Men inte bara det. De samtalar också. De pratar om konstnären de inspireras av, om vad burkarna kan användas till och om saker de oroar sig för.

Skapandet är något som alla människor behöver. Det är viktigt för hälsa och välbefinnande och inte bara något för dem som är särskilt konstnärliga. Alla har olika kreativa språk som kan utvecklas och användas när vi odlar, programmerar, uppfinner och mycket annat, menar Mimmi Adolfsson.

– När en människa befinner sig i en kreativ eller innovativ miljö händer något viktigt som stärker vår fantasi och nyfikenhet, resurser som är avgörande för att vi ska kunna vara innovativa och förändra världen till det bättre.

Text & bild: Magdalena Vogt

Förskolebarn