Lyssna

Kalle Carlsson är humanekologen och musikern som blev mellanstadielärare. På Nolskolan, i Ale kommun norr om Göteborg, använder han musiken och kulturen för att bygga gemenskap och skapa lokalt engagemang för hållbarhetsfrågorna.

Elever med piano på skolans tak

Nolskolans elever firar "Pianots dag".

– Egentligen är det ganska enkelt. Det handlar ju om vilket samhälle vi vill skapa - och hur vi kommer dit, säger Kalle Carlsson.

I Nol har de frågorna diskuterats ivrigt de sista åren. Vilken värld vill vi bygga? Vad menar vi med långsiktig hållbarhet? Vad kan vi som skola göra för att nå de globala målen? Kalle Carlssom berättar att det länge funnits ett hållbarhetstänk på skolan och en aktiv hållbarhetsgrupp som drivit olika frågor, men under senare tid har det arbetet förstärkts.

Grönare mat och miljö

Några av dem som tagit hållbarhetsfrågorna på största allvar är ”bamba” (skolmatsalen på göteborska). De har ökat mängden vegetarisk och ekologisk mat och skolan har också arrangerat temadagar om matsvinn och hållbar kost. Till våren drar Nolskolan igång ett bokashi-projekt, där eleverna ska kompostera matrester och även använda jorden för att odla. DGS Tillsammanskultur, musik och odling i Nol - Kalle Carlsson 2.jpg

– Målet är att eleverna själva ska bli riktigt drivande i detta och att det ska bli självklart för dem att arbeta med jorden och odla, säger Kalle Carlsson. Och förhoppningsvis kan vi få en blomstrande skolgård på köpet!

Kulturen som brobyggare

– Som gammal humanekolog är det viktigt för mig att vi inte jobbar i olika stuprör, utan att vi tar ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna: ekonomiskt, ekologiskt, men också socialt och kulturellt, fortsätter Kalle Carlsson.

Innan han började på Nolskolan arbetade Kalle Carlsson under många år med kulturprojekt. Bland annat var han med och grundade ”Kultur 4ür Göteborg”, en organisation som exempelvis arrangerar tillfällen där ungdomar möts över stadsdelsgränserna via sina kulturella uttryck, inte minst genom musiken.

– Musiken struntar i vem du är. När vi möts och musicerar tillsammans bryts många fördomar och vi upptäcker att vi inte är så olika, trots allt. Musiken suddar ut gränserna.

Eleverna får arrangörsutbildning

Nol har relativt många nyanlända familjer och Ale kommun gränsar också DGS Tillsammanskultur, musik och odling i Nol - rigga högtalare.jpgtill stadsdelen Angered i norra Göteborg, som är ännu mer mångkulturell. Med sin långa erfarenhet av att skapa mötesplatser och utbyten för kulturutövare ser Kalle Carlsson stora möjligheter att fortsätta skapa liknande miljöer för eleverna på Nolskolan. Tillsammans med Kultur i Väst har han redan engagerat ett antal elever i arrangörsutbildningar där de fått lära sig mer om allt från hur man ordnar kulturella events, ljudteknik och vad som krävs av en duktig konferencier. Eleverna har redan format en kulturgrupp som arrangerat olika kulturevenemang, och nu hoppas Kalle Carlsson att de får visa vägen för andra elevinitiativ.

– Om några år hoppas jag att vi har en aktiv klimatgrupp här på skolan, som består av elever som själva driver utvecklingen framåt, precis som vi har en engagerad kulturgrupp idag.

När vi jobbar tillsammans får arbetet störst effekt

Inför vårterminen ligger flera projekt i pipeline. Bland annat ska alla klasser ska få skriva låtar utifrån ett globalt mål var. Innan sommaren räknar han med att Nolskolan släpper sin första Agenda 2030-skiva.

– De har redan börjat och det är väldigt roligt att se deras texter växa fram, säger Kalle Carlsson.

DGS Dikt från Nolskolan 1.jpg        DGS Dikt från Nolskolan 2.jpg

Rektorn och kommunförvaltningen stöttar

Men många andra små och stora projekt är också på gång. I höstas hade Nolskolan två fortbildningsdagar med Den globala skolan med fokus på bland annat Agenda 2030, som inspirerade till mycket kreativitet.

– Det som är så härligt i Nol är att vi har en rektor som är väldigt tydlig med riktningen, och att vi också har ett starkt stöd från kommunförvaltningens sida. Det räcker inte med att några enstaka eldsjälar driver på, då faller ju allt när de byter jobb. För att arbetet ska leda någonstans måste det vara brett förankrat. Det är när vi jobbar tillsammans som arbetet får störst effekt!

Text: Magdalena Vogt

Foton: Privat