Lyssna

Sedan ett par år har vi i samarbete med Skolverket arrangerat ett antal seminarier med fokus på lärande för hållbar utveckling (LHU). I höst satsar Skolverket på två tillfällen - båda online.

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling har en hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan och bli förberedda för aktivt delta i samhället, ta personligt ansvar och vilja och kunna påverka utvecklingen i en hållbar riktning. 

Demokrati, didaktik, hållbarhet och hopp

Under hösten 2022 arrangerar Skolverket två seminarier för olika målgrupper. För yngre åldrar ligger fokus på hur skolan kan arbeta med komplexa och oroande hållbarhetsfrågor och samtidigt förmedla hopp och bygga handlingskraft hos eleverna. För äldre åldrar står skolans demokratiska uppdrag i centrum. Båda seminarierna är avgiftsfria och äger rum online. 

Mer information om fortbildningstillfällena finns hos Skolverket

Demokrati och didaktik 31 augusti

Hållbarhet och hopp 7 september

Varmt välkommen att anmäla dig!

 

UHR och Skolverket

Skolverkets moduler om lärande för hållbar utveckling

Skolverkets kompetensutvecklande material för lärare på låg- och mellanstadiet, högstadiet respektive gymnasiet ger stöd i arbetet med att implementera och förstå vilka frågor och arbetssätt som ingår i lärande för hållbar utveckling. Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar utveckling innebär.

Modulen "Hållbar utveckling åk 1-6"

Modulen "Hållbar utveckling åk 7-9"

Modulen "Hållbar utveckling gymnasiet"