Sedan hösten 2019 har vi i samarbete med Skolverket arrangerat ett antal seminarier med utgångspunkt i Skolverkets kompetensutvecklande material för högstadiet och gymnasiet.

Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar!

Hållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid. Fattigdomsbekämpning, klimat, jämställdhet och en god utbildning är exempel på några områden.

Seminariernas upplägg

Seminarierna bygger på interaktivitet med övningar och workshoppar varvat med kortare filmer och föreläsningar. Deltagarna får lära sig mer om ämnet lärande för hållbar utvecklings olika delar, om Skolverkets kompetensutvecklande material och om vilket stöd Den globala skolan kan erbjuda.

Tillfällen 2021

Vi återkommer med mer information.

Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling

Skolverkets kompetensutvecklande material för lärare på högstadiet och gymnasiet ger stöd i arbetet med att implementera och förstå vilka frågor och arbetssätt som ingår i lärande för hållbar utveckling. Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar utveckling innebär. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

  • Att använda demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
  • Att anlägga ett kritiska förhållningssätt i val av exempel, material och metoder.
  • Att reflektera kring värdegrunder.
  • Att belysa lokala och globala perspektiv.

Modulen "Hållbar utveckling åk 7-9"

Modulen "Hållbar utveckling gymnasiet"

 

UHR och Skolverket