Seminarier online om lärande för hållbar utveckling

Nu följer vi upp seminarieserien från hösten 2019 med ett webbinarium i fyra upplagor. Allt i samarbete med Skolverket.

Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar!

Hållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid. Fattigdomsbekämpning, klimat, jämställdhet och en god utbildning är exempel på några områden.

Seminariernas upplägg

De fyra seminarierna har samma innehåll och bygger på interaktivitet med övningar och workshoppar varvat med kortare filmer och föreläsningar. Bland annat medverkar Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre. Deltagarna får lära sig mer om ämnets olika delar, om Skolverkets kompetensutvecklande material och om vilket stöd Den globala skolan kan erbjuda.

Tillfällen 2020

Anmälan

Länk till anmälan hittar du under respektive datum. Välj det som passar dig bäst. Antalet platser är begränsat. Om seminariet blir fullt har skolpersonal förtur.

Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling

Skolverkets kompetensutvecklande material för lärare på högstadiet och gymnasiet ger stöd i arbetet med att implementera och förstå vilka frågor och arbetssätt som ingår i lärande för hållbar utveckling. Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar utveckling innebär. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

  • Att använda demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
  • Att anlägga ett kritiska förhållningssätt i val av exempel, material och metoder.
  • Att reflektera kring värdegrunder.
  • Att belysa lokala och globala perspektiv.

Modulen "Hållbar utveckling"

 

UHR och Skolverket