Anmälan är stängd.

Lunch-till-lunch-seminarium om hur vi skapar förutsättningar för barn och unga att känna sig delaktiga i samhället och se sina möjligheter att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Seminarium i Karlstad

Utbildningssektorn är en stark samhällsaktör. Skolor och förskolor rustar barn för framtiden och redan under sin utbildning ska unga människor få möjlighet att omsätta sina tankar och idéer om en hållbar samhällsutveckling i handling. Barn och ungdomar ska kunna utveckla kompetenser som de själva tycker är viktiga för ett hållbart samhällsbygge där alla kan vara delaktiga. Arbetet kan ske både lokalt och globalt, till exempel med hjälp av digital teknik. 

Seminariet tar upp förutsättningar som stärker barns och ungas handlingskompetens för en hållbar utveckling. Deltagarna får ta del av praktiska exempel, möta experter och utmana sig själva till handling och delaktighet. 

Program för respektive dag hittar du till höger, eller längst ner om du tittar i mobilen. 

Varmt välkommen!

Anmälan

Du anmäler dig via nedanstående länk
Länk till anmälan 

Vi behöver din anmälan senast 25 september. 

Ytterligare kontaktuppgifter

Teresa Berglund
teresa.berglund(at)karlstad.se

Daniel Olsson
daniel.olsson(at)karlstad.se

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.