Gå till huvudinnehåll

Medverkande

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö högskola. Hon forskar bland annat om hur normer påverkar hur vi tänker kring skola, miljö och naturvetenskap och hur man kan utmana kulturella föreställningar om ett hållbart samhälle. I boken "Den KRAV-märkta människan" diskuterar hon vad det är att vara en miljövänlig människa i vår tid och vilka normer som formar vår bild om hur man ska vara.

Kajsa Kramming är forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet där hon undersöker hur ungdomar ser på relationen mellan miljö och människa. Hon har publicerat avhandlingen "Miljökollaps eller hållbar framtid?" om hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och hur de ser på framtiden. Hon är också initiativtagare till Föräldravrålet som vill ge röst åt alla som är för små för att föra sin egen talan i klimatfrågan och ingjuta mod att agera hos politiker. 

Nina Rahm arbetar för Filmcentrum, en förening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm från hela världen och bedriver omfattande pedagogisk verksamhet. Hon är också projektkooordinator för den ambulerande filmfestivalen på tema globala målen - Glocal Film Festival.