Gå till huvudinnehåll

08.00      Globala målen genom film
Nina Rahm, Filmcentrum 
Bra film gör mer än bara förklarar. Bra film rör och berör, skapar förståelse, perspektiv och engagemang. Film är också en bra ingång till ett samtal om de globala målen för hållbar utveckling. 

09.15      Aktuellt inom utbildning för hållbar utveckling
Den globala skolan

09.30      Miljökollaps eller hållbar utveckling
Kajsa Kramming, Uppsala universitet
Om framtidssynen hos dagens gymnasieelever.

10.00      Klimatsmart fika i matsalen

10.30      Den kravmärkta människan
Malin Ideland, Malmö högskola
Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja kravmärkta varor i affären? Är det att vara medveten om vad ens handlingar innebär och känna sig delaktig i arbetet för världens gemensamma framtid? Är alltid den som köper den dyra kravmärkta maten mer miljövänlig än den som kanske inte har råd? Vilka följder får de goda intentionerna att fostra barn och vuxna till att skapa ett hållbart samhälle? 

12.00   Lunch 

13.00   Frivillig samtalsworkshop med Kajsa Kramming 

14.30   Slut