Lyssna

Alingsås: Hållbar tillväxt - möjligheter och begränsningar

En förmiddag om individens, samhällssystemens och företagens ansvar för en hållbar utveckling och konsumentens makt att påverka. Intern anmälan.

Hur hänger samhällets regleringssystem ihop med dina individuella val? Köper du en plastkasse när du handlar? Tankar du bilen när bensinpriset är över 20 kronor litern?

Hur kan skolan skapa möjligheter för elever att bidra till ett hållbart samhälle?

Varmt välkommen till ett seminarium som belyser hållbar utveckling på olika nivåer i samhället! 

08.30   Introduktion

Biträdande rektor Mats Kjellmer hälsar välkommen. Förvaltningschef Lars Svensson presenterar sig. Anna Mogren från Den globala skolan introducerar dagens föreläsning och visar Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial för gymnasiet.

08.50   Är hållbar tillväxt möjlig?

Thomas SternerFöreläsning med Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg som startat en av de största forskargrupperna i ämnet i Europa. Hans huvudsakliga forskningsintresse är design av styrmedel: allt från koldioxid- eller bensinskatt och utsläppsrätter på klimatområdet till styrmedel för hållbart fiske eller skötsel av naturresurser i utvecklingsländer. 

09.40   Fika

10.10   Granskning av näthandel

Emma GrönlundDen ideella föreningen Fair Action arbetar för att företag ska ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Just nu utvecklar de ett utbildningsmaterial som ska ge unga verktyg att självständigt granska företags hållbarhetsarbete. Materialet är förankrat i Skolverkets lärmodul för hållbar utveckling. Emma Grönlund, från Fair Actions projektteam för skolan, presenterar. 

10.40   Workshop eller föreläsning i grupp

1. Övning med Fair Action

Emma Grönlund ger en introduktion till Fair Actions material. Du får möjlighet att testa materialet och göra en egen granskning.

2. Ett hållbart liv – trender, tankar och tips!

Johanna Stål

Johanna Stål presenterar aktuella trender inom hållbarhet och delar med sig av sina idéer kring
hur man kan vara med och driva på hållbarhetsfrågorna i sina olika roller
som människa. Hon är chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino och har länge bevakat hållbarhetsområdet och spridit hoppingivande berättelser.

3. Kartläggningen av lärande för hållbar utveckling

Anna MogrenUnder 2021 genomförde Alströmergymnasiet en kartläggning av lärare och rektorers förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling. Med stöd i kartläggningen diskuterar vi skolans systematiska kvalitetsarbete och identifierar ett gemensamt kompetensutvecklingsbehov. Anna Mogren, från Den globala skolan, leder passet.

12.00 Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.