Gå till huvudinnehåll

Enköping: Att undervisa om mångfald, rättigheter och kontroversiella frågor

Varmt välkommen till en förmiddag med komplexa värdegrundsfrågor i fokus.

Seminarium i Enköping

Hur kan vi i skolan skapa en miljö där mänskliga rättigheter respekteras? Hur hanterar vi kontroversiella frågor? Hur undervisar vi om världen? Hur blir våra elever globala medborgare?

Som lärare på gymnasiet förväntas du undervisa om och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Målen betonar vikten av att undervisa om värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap. Samtidigt ställer en omvärld med extremism, populism, polarisering och ”fake news” allt högre krav på skolans roll i demokratin. Dessutom talar gymnasieskolans läroplan att eleverna ska tillgodogöra sig inte bara en svensk, nordisk, europeisk utan global identitet.

Anmälan

Anmälan sker internt.

Workshoppar

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.