13.00   Globala mål och framtidstänkande Medverkande
Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan, berättar om globala målen för hållbar utveckling och hur de kan vara en resurs undervisningen. Föreläsningen ger också en inblick i Kajsa Krammings avhandling "Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor”.

13.45   Globala målen genom film
Filmcentrum

14.30 Fika

15.00   Från domedag till möjligheternas agenda Medverkande
Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpoliska rådet, adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor vid Stockholms universitet.

Vi följer två parallella utvecklingstrender. En pekar mot de utmaningar mänskligheten står inför, med snabbt växande städer, klimatförändringar, resursutmaningar och fortsatt fattigdom. Den andra pekar på fantastiska möjligheter med ny teknologi, näringsliv och städer som leder omställning och det faktum att våra samhällen för första gången har möjlighet att lämna den fossilbaserade eran bakom sig. Det handlar alltmer om bra ledarskap på alla nivåer och att säkerställa att alla de enorma investeringar vi står inför blir klimatsmarta och resurseffektiva.

16.00   Psykologiska barriärer för hållbarhet Medverkande
Patrik Sörqvist professor i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle, lyfter fram psykologiska begrepp, teorier och undersökningsresultat som handlar om hur människans beteendemönster, tankar och förmågor sätter hinder för övergången till ett hållbarare samhälle.

16.20 Lärande för hållbar utveckling på Gävles kommunala gymnasieskolor

17.00 Slut