Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Har du en idé du vill förverkliga? Vill du få tips på var du kan söka pengar? Vill du träffa andra med projektidéer? Välkommen på nätverksträff med Lär-SUD!

Seminarium i Göteborg

 

Program

Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om erfarenheterna från den första utlysningen av så kallade ULF-avtal. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs mellan 2017 och 2021 på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Hur kan skolan samverka med olika organisationer genom internationella samarbeten inom olika utbildningsområden? En representant för Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om UHR:s internationella program. Inom ramen för programmen är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder och olika typer av organisationer för att utveckla förskolans och skolans undervisning och övergripande arbete. Du får ta del av goda exempel, identifiera behov och börja skissa på projektidéer.

Anmälan

Anmäl dig direkt till Mistra Urban Future senast 29 januari. Länk till anmälan

Ytterligare kontaktuppgifter

Rebecka Jorquera, Chalmers
rebecka.jorquera(at)chalmers.se

Om Lär-SUD

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.