Anmälan är stängd.

Följ med en niondeklass som agerar samhällsplanerare för hållbart resande i Göteborgsregionen. Välkommen på nätverksträff med Lär-SUD!

Seminarium i Göteborg

I en workshop baserad på det pedagogiska materialet ”Västsverige växer” får elever analysera och föreslå lösningar kring resande för att det ska bli mer hållbart. Materialet är framtaget av GR Utbildning och knyter an till LGR 11 och GY11 (ämnena so, no, svenska och matematik). Eleverna kommer från klass 9c på Montessoriskolan Elyseum.

Docent Marie Thynell inleder seminariet med att prata om olika aspekter av hållbart resande. Vad är hållbara transporter? Vad ser vi för trender globalt? Andréa Kihl, Göteborgsregionen, processleder workshopen med eleverna.

Workshoppens upplägg

Workshoppen har två delar. I den första får eleverna leva sig in i karaktärer som bor på olika platser i regionen och analysera deras resande ur aspekterna tid, pengar och koldioxidutsläpp. I den andra delen får eleverna arbeta fram egna lösningar för vilken infrastruktur som bör byggas och vad de vill förändra för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer och för miljön. Elevernas idéer sammanställs och presenteras under senvåren för regionens politiker inom miljö och samhällsbyggnad – ett sätt för eleverna att påverka framtidens samhällsplanering

Anmälan

Anmäl dig direkt till Mistra Urban Future senast 5 april. Länk till anmälan

Ytterligare kontaktuppgifter

Andréa Kihl, Göteborgsregionen
andrea.kihl(at)goteborgsregionen.se

Om Lär-SUD

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger, skolledare och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.