08.30   Incheckning

08.45   Introduktion
Den globala skolan, Världskulturmuseet och Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

09.00   Globala målen - var kom de ifrån och hur hänger de ihop? Porträtt Lisa Stenvinkel
Agenda 2030 med de 17 globala målen handlar om att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen. I den här föreläsningen får du veta mer om målens uppkomst, syfte och hur de hänger ihop med varandra. Vi kommer även gå in på hur läget för målen ser ut idag och vilka utmaningar vi står inför om de ska bli verklighet till år 2030.

Föreläser gör Lisa Stenvinkel, Project Officer på FN:s utvecklingsorgan, UNDP, i Stockholm. 

10.00   Fika Porträtt Karin Örnborg och Viktoria Åman

10.30   Globala målen- hänger de ihop?
Universeums pedagoger Viktoria Åman och Karin Örnborg leder en workshop där du utifrån ett globalt mål får fundera över och diskutera på vilket sätt de påverkar varandra.

11.00   Global hälsa och globala målen Porträtt Gunilla Krantz
Hur hänger globala hälsofrågor ihop med de globala målen för hållbar utveckling? Vilken betydelse har hälsa för att uppnå en hållbar utveckling i alla samhällen över hela världen? Gunilla Krantz är professor i folkhälsovetenskap vid institutionen för medicin på Göteborgs universitet och överläkare i primärvården. Hon berättar om hälsoutvecklingen i världen utifrån bland annat ojämlikhet, genusperspektiv och våld i relationer och på samhällsnivå.

12.00   Lunch

13.00   humannatureskola.se Projektet Human Nature
Projektet Human nature handlar om masskonsumtionens påverkan på vår planet och lyfter frågor om omställningar och förhållningssätt för en mer hållbar värld. Mattias Kästel från Världskulturmuseet berättar om webbplattformen humannatureskola.se som är framtagen för skolan i samarbete med lärare. 

13.15   Visning av Human Nature
Världskulturmuseets utställning Human Nature handlar om konsumtionens påverkan på vår jord med frågor om omställningar och möjligheter för en mera hållbar värld.

14.00   Workshoppar pass 1
Välj mellan fyra alternativ. Klicka till höger för att läsa mer. eller längst ner om du tittar i mobilen.

14.45   Fika

15.15   Workshoppar pass 2
Välj mellan fyra alternativ. Klicka till höger för att läsa mer. eller längst ner om du tittar i mobilen.

16.00    Återsamling och avslutning

16.30   Slut

 

 

 

 

Workshoppar