Göteborg: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Vi fördjupar oss i det nionde av de globala målen tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

Seminarium i Göteborg

Som lärare förväntas du ta ansvar för att undervisa om Agenda 2030 och bidra till att uppfylla de globala målen. Därför har vi satt ihop en seminarieserie för dig som arbetar med barn och ungdomar från förskola till gymnasium för att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur. Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 9 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips. 

Varmt välkommen!

Medverkande