Vi fördjupar oss i det fjärde av de globala målen tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

Seminarium i Göteborg

Som lärare förväntas du ta ansvar för att undervisa om Agenda 2030 och bidra till att uppfylla de globala målen. Därför har vi satt ihop en seminarieserie för dig som arbetar med barn och ungdomar från förskola till gymnasium för att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 4: God utbildning för alla. Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där Erik Sterner och Ingela Bursjöö, forskare från Chalmers respektive Göteborgs universitet, inspirerar och berättar utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 4 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips.

Alla deltagare får ett lärarkit med kortspelet Klimatkoll att spela med elever i sin skola, samt ett exemplar av en kortlek med globala målen.

Varmt välkommen!

Seminariet flyttas fram och sänds online

Seminariet du anmält dig till har blivit ändrat med anledningen av coronavirusets spridning. UHR har beslutat att ställa in alla externa arrangemang med UHR som värd under vårterminen och därför har vi bestämt att istället sända det här seminariet online. Nytt datum är 18 maj. Du som är anmäld kommer att få en länk till seminariet på mejl. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället.

Medverkande