Porträtt Ingela Bursjöö och Erik Sterner

 

Ingela Bursjöö

Ingela Bursjöö forskar och undervisar om lärande för hållbar utveckling vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet och hyser ett särskilt intresse för lärares förutsättningar och den konkreta undervisningspraktiken. Hon är verksam både vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och institutionen för fysik och undervisar även på den kommunala grundskola Elyseum i Göteborg. I sin föreläsning kommer Ingela Bursjöö att belysa vad forskningen säger om hur lärare kan hantera uppdraget att undervisa om hållbar utveckling som har ett krävande innehåll på grund av den ämnesövergripande karaktären.


Erik Sterner

Erik Sterner forskar vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Han har tidigare forskat om klimatpåverkande ämnen och modeller av klimatsystemet, men hans starka intresse för pedagogik och kommunikation har gjort att han bytt forskningsbana och nu arbetar med klimatfysikens pedagogik. Exempel på centrala frågor i hans forksning är: Vilka sätt finns det att tänka kring ökningen av mängden koldioxiden i atmosfären? Varför tänker vi så? Hur kan man förbättra lärandet här? Erik Sterners övriga pedagogiska engagemang kretsar kring samarbete, aktivt lärande och studentcentrerad undervisning, med målet att lärandet som skapas ska vara roligt, lättbegripligt och engagerande. Ett exempel på det är kortspelet Klimatkoll som han varit med och utvecklat.