NYTT DATUM Göteborg: Barnkonventionen och globala målen i förskolan

Hur hänger de ihop med läroplanen?

Seminarium i Göteborg
 
Hur hänger barnkonventionen och de globala målen ihop med läroplanen för förskolan? Vi går igenom dokumenten och funderar kring hur vi tillsammans kan arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan på daglig basis? Seminariet omfattar både föreläsning och praktisk workshop.

Program

08.30   Introduktion med Den globala skolan och förskolans ledare

08.45   Gemensamma uppdrag i läroplanen, barnkonventionen och Agenda 2030 Porträtt Gunilla Niss

Föreläsning med Gunilla Niss om att säkerställa barnens hälsa och välbefinnande, skapa en jämlik utbildning och utveckla en inkluderande förskola. Gunilla Niss är leg. psykolog och arbetar med handledning, utbildning och föreläsningar på förskolor och skolor. Hon är även författare till flera böcker om förskolan.

10.15   Fika
 
10.45   Möten med berättande Porträtt Ola Henricsson

Ola Henricsson är doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, med fokus på pedagogers muntliga berättande. Han menar att berättande, vid sidan av de väldokumenterade positiva effekterna på barns språkutveckling, har betydelse för barns och pedagogers meningsskapande, närvaro och samvaro. Under workshoppen får du på ett lekfullt och inspirerande sätt kunskap om berättandets didaktiska möjligheter generellt och specifikt vid arbete med de globala målen. 

12.15   Lunch
 
13.15   Praktiskt arbete
 

Seminariet flyttas fram 

Seminariet har blivit ändrat med anledningen av coronavirusets spridning. UHR har beslutat att ställa in alla externa arrangemang med UHR som värd under vårterminen och därför har vi bestämt att istället sända det här seminariet online. Nytt datum är 28 augusti. Du som är anmäld och vill delta behöver inte göra någonting. Om du inte längre vill delta ber vi dig däremot att använda avanmälningslänken du fick i din bekräftelse. Du som inte är anmäld kan anmäla dig via länken på den nya sidan för seminariet senast 21 augusti. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället.