Online: Lärande för hållbar utveckling - så gör du!

Fortbildning om hur du kan undervisa utifrån de globala målen. Öppen anmälan.

Är du pedagog, skolledare eller lärarstudent och vill skaffa dig fler verktyg och mer inspiration för ditt arbete med de globala målen? 

Det är nu fem år sedan de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens länder. Vi har fortfarande långt kvar och måste öka takten i alla led i samhället om vi ska hinna uppfylla dem till 2030. Under en eftermiddag tar vi särskilt upp delmål 4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap - som handlar om hur skolan ska kunna ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter för att främja en hållbar utveckling i världen. 

Programmet omfattar föreläsningar och workshoppar som ger dig både teoretiska och konkreta, praktiska ingångar till hur du kan använda Agenda 2030 och de globala målen i din undervisning. Mer om programmet hittar du under "Program".

Varmt välkommen!

 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se