13.00   Introduktion 

Den globala skolan och medarrangörer

13.15   Att undervisa om hållbar utveckling 

Ingela Bursjöö forskar och undervisar om lärande för hållbar utveckling vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet och hyser ett särskilt intresse för lärares förutsättningar och den konkreta undervisningspraktiken. I sin föreläsning kommer Ingela Bursjöö att belysa vad forskningen säger om hur lärare kan hantera uppdraget att undervisa om hållbar utveckling som har ett krävande innehåll på grund av den ämnesövergripande karaktären. Föreläsning avslutas med en frågestund.

13.45   Globala målen i skolan

Hur kan man jobba med hållbarhetsfrågor i både undervisningen och andra delar av skolans verksamhet? Hur skapar man förändring på lång sikt? Ulrika Hugemark är gymnasielärare i engelska och svenska på naturbruksgymnasiet Lillerudsgymnasiet utanför Karlstad. 2014 var hon med på Den globala resan till Uganda och därefter har hon utvecklat det internationella arbetet på Lillerudsgymnasiet, bland annat genom programmen Athena, Atlas och Erasmus+. I sin föreläsning visar hon exempel på hur hållbar utveckling kommit mer i fokus och hur skolan jobbar för att det ska bli både en medveten och naturlig del av verksamheten. Avslutas frågestund.

14.15   Bensträckare

14.20   Lärande och lust till framtidstro 

Maritta Linder Larson och Mia Lundqvist är rektorer i förskolan. Här ger de en kort bakgrund till sitt arbete med lärande för hållbar utveckling och hur de som rektorer kan inspirera och motivera pedagoger till att tänka på och arbeta med hållbarhetsfrågor. Dessutom delar de med sig av några konkreta exempel på hur du som pedagog kan arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolans vardag ur såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Avslutas med frågestund.

14.50   Parallella workshoppar

Samtliga föreläsare bidrar med en workshop.

15.30 Decade of Action

Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare i FN och chef på FN:s utvecklingsprogram, talar om de globala målen och hur pandemin påverkar arbetet med hållbar utveckling. Hon berättar om UNDP:s arbete och varför Decade of Action visat sig viktigare än någonsin.

15.50  Avslutning

16.00  Ungefärlig sluttid