08.30    Introduktion

08.45   Antisemitism då och nu Ingrid Lomfors

Föreläsning med Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia. Ingrid Lomfors är docent i historia och har arbetat teoretiskt, pedagogiskt och praktiskt med frågor kopplade till det kollektiva minnen av Förintelsen, liksom antisemitism då och nu. Avslutas med frågestund.

09.40   Bensträckare

Salem Yohannes

09.45   Workshop 1:  ”Sätt ner foten!" 

Salem Yohannes är statsvetare och har arbetat med jämlikhetsfrågor och etnicitet. Hon är aktuell som projektledare för Göteborgs Stads första skolhandbok mot rasism där hon samarbetar med pedagogen och studiehandledaren Mirjam Haj YounesWorkshoppen tar avstamp i handbokens material. Syftet är att rusta deltagarna att kunna föra samtal i såväl klassrummet som kollegiet om rasismens olika uttryck i skolan och det omgivande samhället. Mirjam Hay YonesWorkshoppen vill också stimulera till en djupare analys. Avslutas med frågestund.

10.40   Bensträckare

10.45   Workshop 2: ”Under samma himmel” 

"Under samma himmel" är en interreligiös och interkulturell kurs för goda relationer på högstadiet. Genom möten med unga religiösa berättare får elever en bredare förståelse av begreppen levd religion och kultur. Ökad förståelse och Molly Svenssontolerans för den andre står i fokus men kursen ger även elever verktyg att reflektera över egna utgångspunkter, värderingar och identitet. I workshoppen presenterar Molly Svensson kursens upplägg och metoder. Du får även prova på några av de övningar som ingår i kursen och får möjlighet att ställa frågor. Molly Svensson, Sensus, är pedagog i "Under samma himmel" med flera års erfarenhet av interreligiöst arbete med ungdomar. Avslutas med frågestund.

11.40   Avslutning

12.00   Slut