Lyssna

En förmiddag med fokus på andra delen av Skolverkets modul "Hållbar utveckling" åk 1-6. Intern anmälan.

Under det här seminariet tar vi upp viktiga begrepp som ekosystem, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi varvar teori med praktiska övningar för att få en närmare en förståelse för begreppen. Du som pedagog får med dig verktyg  att ta med ut i naturen och skolans närmiljö tillsammans med dina elever.

Varmt välkommen!

Program

09.00   Inledning

Den globala skolan tillsammans med miljöförvaltningen och grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad.

Karin Örnborg

09.15   Platsens betydelse

Karin Örnborg är i grunden högstadielärare i ma/no, men sedan elva år verksam som pedagog på Universeum. Hon har även en kandidatexamen i biologi.

10.15   Fika

10.45   Fortsätt Karin Örnborg

11.45   Avrundning

12.00   Slut

Anmälan

Anmäaln sker internt.