Lyssna

Ett sätt att lära om hållbar utveckling och utveckla kommunikationen. Intern anmälan.

Hur kan utbyten på hemmaplan berika undervisningen? Utbildarna ifrån Världen finns här ger en teoretisk bakgrund om språkutvecklande arbetssätt och visar exempel. Tillsammans omsätter vi teorin i en praktisk workshop där vi prövar en undervisning som bidrar till ökade kunskaper om hållbar utveckling och samtidigt utvecklar kommunikationen.

Verkliga mottagare som metod för språkutveckling

Hur uppstår ett naturligt driv att göra sig förstådd och våga ta språkliga risker? När elever får chans att kommunicera om något de är intresserade av, med riktiga personer, ökar motivationen. Det är grunden i arbetssättet "Världen finns här" där studerande på sfi möter elever i grund- och gymnasieskolan i utbyten. 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Tillsammans undersöker och utvecklar vi pedagogiska aktiviteter som du kan använda i din undervisning. Hur kan studerande på sfi bidra till lärande om hållbar utveckling i grund- eller gymnasieskolan?  Vilka globala mål vill elever på sfi lära mer om eller göra mer åt? Hur kan vi göra det med hjälp av samtal med verkliga mottagare som skapar värde för fler?

MedverkandeFatima Grönblad

Fatima Grönblad är journalist, sfi-lärare, grundare av arbetssättet Världen finns här och chefredaktör för tidningen Världen&vi. Hon är specialist på att ta tillvara sfi-elevers resurser och arbeta språkutvecklande genom meningsfull kommunikation med verkliga mottagare.

Kajsa SvenssonKajsa Svensson är processledare och lärarutbildare. Hon utbildar inom kommunikation, kollegialt lärande, konflikthantering och interkulturalitet. I sitt arbete har hon specialiserat sig på att förklara och lära ut de färdigheter som behövs för att hantera kulturella skillnader på arbetsplatsen och i skolan.

Världen finns här

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna arvsfonden. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad är samarbetspartner. 

Världen finns här

Anmälan

Anmälan sker internt.