Anmälan är stängd.

Härnösand: Omställning till utbildning för hållbar utveckling

Ett seminarium med fokus på hur vi utmanar oss själva i rollen som pedagoger för att ge våra elever färdigheter i frågor som rör hållbar utveckling.

Seminarium i Härnösand

Den svenska skolan byggdes för ett samhälle i utveckling, men hur formar vi en skola där alla barn, elever och studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att utvecklingen också ska vara hållbar? För att klara det måste skolan ställa om till en utbildning för hållbar utveckling. Hur gör vi det och vilken roll har eleverna i arbetet? Medverkande

Föreläsning med Anders Jidesjö, lärare och forskare med fokus på internationella studier som rör elevcentrerade förhållningssätt och utbildningars relevans vid institutionen för TEMA, Linköpings universitet. 

Thomas Nordell från Den globala skolan inleder med en bakgrund till de Medverkandeglobala målen.

Obs!

Vi håller samma seminarium klockan 18.30-20

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.