Anmälan är stängd.

SVT-reportern Rolf Fredriksson berättar om EU-valets konsekvenser för såväl individen som för världen. Välkommen på demokratisoppa!

Seminarium i Jönköping

Den 26 maj är det EU-val! Men vad är en röst egentligen värd? Reportern Rolf Fredriksson reder ut valets konsekvenser och hjälper dig att förstå värdet av din egen röst. Vad händer till exempel om nationalistiska och högextrema krafter växer i EU? Hur påverkas du då och vilka signaler sänder det till vår omvärld?

Kunskap om i vilka politiska partigrupper de svenska partierna ingår och vilka frågor respektive grupper driver, är viktig kunskap inför valet. Att veta vilka möjligheter en riksdagsledamot eller en parlamentariker har att påverka, är också en kunskap som kan hjälpa väljaren.

Rolf Fredriksson har länge rapporterat om EU för SVT. Utifrån erfarenhet, personliga kontakter och stor kunskap om Sveriges roll i EU vägleder han oss inför valet 2019.

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Gratis sopplunch serveras från klockan 11.30 till de 50 första som har anmält sig. Fritt inträde. Vi välkomnar gymnasieelever i sällskap med lärare, men bjuder då bara på kaffe och te. Kontakta Anna Mogren på anna.mogren(at)denglobalaskolan.se om du vill ta med dig dina elever! 

Temat för demokratisopporna i Jönköping under våren 2019 är demokrati som verktyg. Vårens talare problematiserar vilka konsekvenser olika val i Europa har både för den enskilda individen, och för möjligheten att internationellt nå FN:s fastslagna globala mål för en hållbar utveckling. 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.