Demokratisoppa med fokus på klimat och hälsa. Öppen anmälan.

Hur hänger klimatförändringar ihop med människors hälsa?

Varmt välkommen till en lunchföreläsning med Sofia Hammarstrand, ST-läkare och ordförande i klimatgruppen inom läkarförbundet i Sverige och internationellt och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Under det första FN-klimatmötet 2016 var det många som undrade varför SofiaHammarstrand var där som läkare. Nu är det ingen som frågar längre. Hälsa har blivit en allt viktigare fråga i klimatarbetet. För Pieter-Jan van Eggermont är människor vars hälsa påverkats av klimatförändringar vardag. Epidemier ökar i antal och omfattning, säsongsbundna sjukdomar dyker upp oregelbundet och människor drabbas av sjukdomar som inte förekommit under lång tid. De regioner som påverkas mest är också de humanitära behoven redan stora på grund av fattigdom och konflikt. 

Hör båda berätta om kopplingen mellan hälsa och klimat och hur de som drabbas kan få hjälp.

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Årets tema är klimatförändringarnas inverkan på människan, lokalt och globalt.

Under hösten 2020 är demokratisopporna digitala.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se