Lyssna

Jönköping och online: Ordkonst och sustainable poetry

Demokratisoppa med Emil Jensen. Öppen anmälan.

Emil Jensen är en mångsidig konstnär som med sin personliga berättelse speglar
vår tid och visar hur det skrivna ordet kan förändra världen. I sin egensinniga blandning av humor och allvar återkommer han ständigt till ämnen som mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet och hur människor kan samarbeta över mentala och nationella gränser. 

Sustainable poetry är ett initiativ där barn och unga uttrycker sina tankar och idéer genom poesi, för att stärka demokratin. Texter ur antologin "Drömmar för en hållbar framtid" inleder.

Varmt välkommen till ett lunchseminarium som engagerar och inspirerar dig som lärare att låta barn och ungas egna röster komma till uttryck i det demokratiska arbetet med att skapa en hållbar framtid. 

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 12 november! Du kan välja att delta antingen på plats eller online. Anmälan till demokratisoppa 19 september

Demokratisoppa Jönköping

Demokratisoppa i Jönköping är ett koncept där du över en sopplunch kan lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Så länge pandemin pågår äger seminarierna rum online. Temat under 2021 är "Hot mot demokratin". Årets talare närmar sig på olika sätt konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt.

Demokratisopporna arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus studieförbund, Svenska kyrkan i Jönköping och Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se