Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Möjligheter och utmaningar

Välkommen till en fortbildningsdag med nyanlända ungdomar i fokus! 
För att vi som arbetar med ungdomar ska kunna möta dem som nyligen kommit till Sverige på bästa sätt behöver vi ökad kunskap om deras bakgrund och erfarenheter. Vi behöver bli bättre på att se dem och deras behov och kunna möta, stötta och tillvarata den resurs som varje individ är. Och vi behöver bli medvetna om hur våra egna erfarenheter påverkar oss i mötet med andra.

Fortbildningsdagen innehåller föreläsningar och tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion inom områdena:

  • Utbildningens ansvar för mänskliga rättigheter, särskilt för nyanlända, och hur man praktiskt bör förhålla sig till ämnet inom skolans värld.
  • Krigs- och flyktrelaterade trauman. Symptom, behandlings- och stödbehov. Skillnader mot andra former av trauman.
  • Hur vi kan möta och bemöta människorna i klassrummet eller verksamheten rättvist och inkluderande utan att fastna i fördomsstyrda bilder.

Program

08.15 Inledning

08.30 Skolans människorättsuppdrag - Susann Swärd

09.30 Fika

10.00  Att möta människor med trauma - Ulf Gustavsson

11.15  Normkritisk pedagogik. Vad är det och hur kan det bidra till inkludering och rättvisa i skolan? - Lotta Björkman 

12.15 Lunch

13.30 Parallella workshoppar 1 
Du har möjlighet att gå på två workshoppar och gör ditt val i separat utskick

14.30 Fika

15.00 Parallella workshoppar 2 

16.00 Avslutning